Tag Archives: szalowanie schodów zabiegowych

Materiałoznawstwo, budowa i charakterystyka

Do podstawowych cech fizycznych zaliczamy: gęstość pozorną, gęstość, szczelność, porowatość, nasiąkliwość, wilgotność, przesiąkliwość, higroskopijność, zdolność podciągania kapilarnego, przewodność cieplną, mrozoodporność. Gęstość pozorna materiału jest to iloraz masy do jej objętości w stanie naturalnym. Masa ta odnosi się zatem do objętości

error: Content is protected !!