Tag Archives: rotametr do podłogówki

Kupno drzwi

Cechy różnych materiałów są podane w normach. Normy są to drukowane dokumenty, zatwierdzone przez odpowiednie władze. Pod względem treści normy można podzielić na: przedmiotowe, czynnościowe, znaczeniowe, klasyfikacyjne. W normach przedmiotowych podano wymagania dotyczące właściwości poszczególnych materiałów, sposobu ich transportowania i

error: Content is protected !!