Tag Archives: jak wytępić kreta

Ile wazy cegla

Reakcja analizy polega na rozpadzie substancji na dwie lub więcej nowych substancji o prostszej budowie. Na przykład ogrzewanie węglanu wapniowego powoduje jego rozpad na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Ważny ten proces ma zastosowanie w technice budowlanej do produkcji spoiwa

error: Content is protected !!