Tag Archives: ile waży kubik piasku

Halupczok kuchnie opinie

Substancje proste składają się z cząsteczek utworzonych z atomów jednego pierwiastka. Do substancji prostych zaliczamy tlen,” wodór, azot. Cząsteczki tlenu utworzone są każda z dwóch atomów tlenu. Budowę cząsteczki tlenu przedstawiamy wzorem O2. Cząsteczka azotu składa się z dwóch atomów

error: Content is protected !!