Tag Archives: ile wazy cegla

Dom w czarnuszce

Pierwiastki chemiczne oznacza się odpowiednimi symbolami literowymi. Pierwiastki dzielimy na dwie grupy: metale i niemetale. Symbol literowy oznacza nie tylko określony pierwiastek, ale również 1 atom tego pierwiastka. Zatem symbol H oznacza pierwiastek wodór albo jeden atom wodoru. Jeśli chcemy przedstawić

error: Content is protected !!