Zaprawy gipsowo-wapienne wolno wiążące

Zaprawy gipsowo-wapienne oprócz składników wymienionych poprzednio zawierają jeszcze wapno sucho gaszone lub ciasto wapienne; Zaprawy gipsowo-wapienne. Charakterystyczny dla zapraw gipsowych i gipsowo-wapiennych jest sposób dozowania składników: gips dodaje się zawsze jako ostatni, a spoiwa i kruszywo zawsze dodaje się do wody. Nie wolno natomiast dolewać wody do pozostałych składników, gdyż powoduje to duże trudności podczas mieszania (formują się bryłki masy gipsowej powodujące niejednorodność zaprawy). Opóźniacz wiązania dodaje się do wody przed wsypaniem pozostałych składników. Przy mechanicznym przygotowaniu zaprawy gipsowo-wapienne j do mieszalnika wlewa się najpierw odmierzoną ilość wody, dodaje w razie potrzeby opóźniacz, a następnie piasek i wapno mieszając masę po wrzuceniu każdego ze składników około 1 minuty. Wreszcie wsypuje się gips i miesza całość od 2-5 minut. Opóźniacz ma postać płynną. Przygotowuje się go z sierści zwierzęcej i ługu sodowego lub potasowego, a także z kopyt i rogów zwierzęcych (tzw. opóźniacz keratynowy), względnie z kleju kostnego. Przez gotowanie ługu z częściami zwierzęcymi otrzymuje się płyn, który jest opóźniaczem wiązania. Norma ustala dla zapraw gipsowych marki 15 i 30, a dla zapraw gipsowo-wapiennych 8, 15 i 30. Zaprawy gipsowe i gipsowo-wapienne stosuje się na tynki wewnętrzne i do murowania ścian z elementów gipsowych nie narażonych na działanie wilgoci, a zaprawy gipsowe również do mocowania płytek okładzinowych w suchych pomieszczeniach.

error: Content is protected !!