SZKŁO PŁASKIE OKIENNE

Szkło płaskie okienne produkuje się o grubościach 2—10 mm. Wymiary maksymalne szkła płaskiego 180X350 cm lub większe na zamówienie w hucie szkła. W zależności od ilości Wad rozróżnia się dwa gatunki: I i II. Szkło powinno być bezbarwne. Przepuszczalność światła wynosi: dla szkła o grubości mm — 88%, a dla szkła o grubości 7 do 100 mm — 77%. Szkło okienne płaskie dzieli się na dwa gatunki w zależności od wykazywanych wad (nierównoległość płaszczyzn, niewłaściwa grubość, pęcherze, odpryski, wypukłości, zadrapania itp.). Szkło pakuje się w skrzynie lub klatki drewniane, umieszczając między poszczególnymi płytami przekładki z papieru. Przewozi się je i magazynuje w pozycji pionowej, w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych od wilgoci. Szkło zamoczone lub pokryte wilgocią należy przesuszyć i przepakować, gdyż mogą powstawać na powierzchni plamy niemożliwe do usunięcia. Szkło płaskie wzorzyste jedną powierzchnię ma gładką, a drugą wyprofilowaną w postaci drobnych prążków, rozetek lub figur geometrycznych. Wymiary płyt 30X30 cm do 250X400 cm, a grubość 3,5-4-11 mm. Szkło‘walcowane surowe ma obydwie powierzchnie najczęściej młotkowane. Wymiary jak szkła wzorzystego. Magazynowanie i transport jest taki sam jak szkła okiennego. Ma zastosowanie do szklenia otworów wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych. Szkło płaskie zbrojone ma wewnątrz siatkę metalową, o kwadratowym lub sześciokątnym kształcie oczek. Siatka zabezpiecza szybę po stłuczeniu przed rozpryśnięciem się. Jest stosowane do szklenia okien i drzwi w fabrykach, halach sportowych, targowych, do szklenia świetlików hal przemysłowych itp.

error: Content is protected !!