Materiały na dach

Przenikanie to odbywa się pod pewnym ciśnieniem, które np. w budowlach hydrotechnicznych (tamy, jazy) i w zbiornikach na ciecze jest bardzo duże. W budownictwie powszechnym na przesiąkliwość bada się najczęściej materiały do pokrycia dachowego np. dachówkę, papę.
Higroskopijność jest również cechą związaną z zawilgoceniem materiału, która następuje przez wchłanianie pary wodnej z powietrza. Zdolność danego materiału do kapilarnego podciągania wody lub innej cieczy polega na podciąganiucieczy w górę przez włoskowate kanaliki materiału. Zdolność podciągania kapilarnego określa się, mierząc wysokość zawilgocenia próbki materiału od powierzchni wody. Zdolność podciągania kapilarnego zależy od wewnętrznej budowy materiału.
Ze względu na kapilarność materiałów ściennych, przy wznoszeniu budynków, układa się na fundamencie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, która zapobiega podciąganiu wody z zawilgoconego gruntu. Przewodność cieplna polega na przewodzeniu ciepła przez materiał, od jednej powierzchni do drugiej. Przewodność cieplną materiału charakteryzuje współczynnik przewodności cieplnej X (lambda). Współczynnik ten jest liczbą określającą, ile ciepła przenika w ciągu 1 godziny przez przegrodę z danego materiału o grubości 1 m i powierzchni 1 m2, jeżeli różnica temperatur po obu stronach przegrody wynosi 1°C. Wielkość współczynnika przewodności cieplnej jest bardzo ważna w projektowaniu ścian budynku* gdy chodzi o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Materiały o większej gęstości pozornej mają także większy współczynnik ~k, a więc gorszą izolacyjność cieplną.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Afrodyta i z zawodu jestem architektem. Uwielbiam wszystko co jest związane z nieruchomościami. Na tym blogu we wpisach chciałbym podzielić się z wami ciekawostkami, które udało mi się zgromadzić!
error: Content is protected !!