Materiałoznawstwo, budowa i charakterystyka

Do podstawowych cech fizycznych zaliczamy:

 • gęstość pozorną,
 • gęstość,
 • szczelność,
 • porowatość,
 • nasiąkliwość,
 • wilgotność,
 • przesiąkliwość,
 • higroskopijność,
 • zdolność podciągania kapilarnego,
 • przewodność cieplną,
 • mrozoodporność.

Gęstość pozorna materiału jest to iloraz masy do jej objętości w stanie naturalnym. Masa ta odnosi się zatem do objętości materiału, w której oprócz samego tworzywa znajdują się małe przestrzenie wypełnione powietrzem. Jeżeli przestrzenie te są bardzo drobne nazywamy je porami. Pory widoczne są często gołym okiem, np. w przekroju suchego drewna lub betonu komórkowego. Sposób oznaczenia gęstości pozornej zależy od tego czy pobrana próbka materiału ma kształt foremny, czy nieforemny. Próbkę materiału o kształcie foremnym, np. w postaci walca czy prostopadłościanu, suszy się do stałej masy w suszarce. Następnie mierzy się jej wymiary z dokładnością do 0,01 cm i oblicza objętość z dokładnością do 0,001 cm3. Gęstość pozorną oblicza się z podanego poprzednio wzoru z dokładnością do 0,01 g/cm3. Jeżeli próbka ma kształt nieforemny, oznaczenie jej jest bardziej skomplikowane ze względu na konieczność laboratoryjnego określenia objętości próbki. Sama zasada obliczania gęstości pozornej pozostaje bez zmiany.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Afrodyta i z zawodu jestem architektem. Uwielbiam wszystko co jest związane z nieruchomościami. Na tym blogu we wpisach chciałbym podzielić się z wami ciekawostkami, które udało mi się zgromadzić!
error: Content is protected !!