Materiałoznawstwo, budowa i charakterystyka

Do podstawowych cech fizycznych zaliczamy:

 • gęstość pozorną,
 • gęstość,
 • szczelność,
 • porowatość,
 • nasiąkliwość,
 • wilgotność,
 • przesiąkliwość,
 • higroskopijność,
 • zdolność podciągania kapilarnego,
 • przewodność cieplną,
 • mrozoodporność.

Gęstość pozorna materiału jest to iloraz masy do jej objętości w stanie naturalnym. Masa ta odnosi się zatem do objętości materiału, w której oprócz samego tworzywa znajdują się małe przestrzenie wypełnione powietrzem. Jeżeli przestrzenie te są bardzo drobne nazywamy je porami. Pory widoczne są często gołym okiem, np. w przekroju suchego drewna lub betonu komórkowego. Sposób oznaczenia gęstości pozornej zależy od tego czy pobrana próbka materiału ma kształt foremny, czy nieforemny. Próbkę materiału o kształcie foremnym, np. w postaci walca czy prostopadłościanu, suszy się do stałej masy w suszarce. Następnie mierzy się jej wymiary z dokładnością do 0,01 cm i oblicza objętość z dokładnością do 0,001 cm3. Gęstość pozorną oblicza się z podanego poprzednio wzoru z dokładnością do 0,01 g/cm3. Jeżeli próbka ma kształt nieforemny, oznaczenie jej jest bardziej skomplikowane ze względu na konieczność laboratoryjnego określenia objętości próbki. Sama zasada obliczania gęstości pozornej pozostaje bez zmiany.

error: Content is protected !!