Juka żółkną liście

Według panujących do XIX wieku poglądów niektóre związki chemiczne mogły tworzyć się jedynie w organizmach żywych roślinnych lub zwierzęcych i dlatego nazwano je organicznymi. Późniejsze badania wykazały niesłuszność tego poglądu, a obecnie umiemy związki organiczne wytwarzać sztucznie w laboratoriach fabrykach. Mimo to zachowano jednak dawną ich nazwę. Obecnie znamy powyżej miliona różnych związków organicznych. Każdy związek organiczny zawiera w swojej cząsteczce atomy węgla, a ponadto może także zawierać atomy innych pierwiastków, jak np. wodoru, tlenu, azotu, siarki. Istnienie tak wielkiej liczby związków organicznych spowodowane jest zdolnością atomów węgla do łączenia się w długie łańcuchy za pomocą wiązań atomowych. Ponadto do łańcucha węglowego mogą się przyłączyć atomy innych pierwiastków również za pomocą wiązań atomowych. Jeśli między dwoma atomami występuje wiązanie za pomocą dwóch elektronów, to takie związki nazywamy nasycony. W chemii organicznej stosujemy zazwyczaj wzory strukturalne. Kreskami zaznaczamy wiązania między atomami. Jeden z najprostszych związków organicznych etan C2H6 ma wzór strukturalny: Cząsteczka etanu składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Jest to związek nasycony, ponieważ atomy węgla łączą się między sobą za pomocą jednej pary elektronów, a więc wiązania pojedynczego. Jeśli dwa atomy węgla łączą się między sobą za pomocą czterech elektronów, a więc za pomocą wiązania podwójnego, to takie związki nazywamy nienasyconymi. Zaliczamy do nich, np. etylen C2H4, którego wzór strukturalny jest następujący:

error: Content is protected !!