Jak wytępić pchły z domu

Sole są połączeniami metalu i reszty kwasowej. Można je otrzymywać wieloma metodami. Jedna z nich polega na reakcji kwasu z metalem. Na przykład z cynku i kwasu solnego otrzymujemy chlorek cynku i gazowy wodór

Zn + 2 HC1 -> ZnCl2+H2

Inny sposób otrzymywania soli polega na reakcji między kwasem i wodorotlenkiem, np. w wynikureakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem potasowym powstaje chlorek potasowy i woda

HC1+2OH -► KC1 + H20

Nazwy soli tworzymy od nazwy kwasu, z którego je można otrzymywać. Sole pochodzące od kwasu węglowego nazywamy węglanami. Do ważniejszych węglanów stosowanych w budownictwie zaliczamy: węglan wapniowy CaC03, występujący w przyrodzie pod nazwą wapienia, węglan magnezowy MgC03, występujący w przyrodzie pod nazwą magnezytu. Oba te związki stosowane są w przemyśle materiałów budowlanych. Sole kwa^u azotowego nazywamy azotanami lub saetrami.
Zaliczamy do nich m. in. azotan sodowy NaN03 i azotan potasowy KNOs. Sole kwasu siarkowego nazywamy siarczanami. Zaliczamy do nich siarczan wapniowy CaS04 zwany w technice anhydrytem oraz jego odmianę uwodniony siarczan wapniowy CaS04 • 2 H20 zwany siarczanem wapniowym dwuwodnym lub gipsem. Wzór CaS04 • 2 H20 oznacza, że związek ten zbudowany jest z cząsteczek siarczanu wapniowego oraz cząsteczek wody, przy czym na jedną cząsteczkę siarczanu przypadają dwie cząsteczki wody. Sole kwasu solnego nazywamy chlorkami. Do ważniejszych chlorków zaliczamy chlorek sodowy NaCl, zwany również solą kuchenną lub kamienną i stosowany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwie domowym.

error: Content is protected !!