Ile waży kubik piasku

Zarówno substancje proste jak i złożone zależnie od temperatury i ciśnienia, charakteryzują się określonymi właściwościami fizycznymi i występują jako ciało stałe, ciecz lub gaz. Jak wiemy, taka substancja jak woda w temperaturze poniżej 0°C i pod ciśnieniem 1 at jest ciałem stałym znanym jako lód. Natomiast w granicach temperatur od 0 + 100°C jest cieczą. Wreszcie powyżej 100°C woda ma postać pary. Żelazo w temperaturze do 1535°C jest ciałem stałym, od 1535°C do 3000°C — cieczą, a powyżej 3000°C przechodzi w stan pary. Badania wykazały, że ciała stałe mają ściśle określoną budowę wewnętrzną. Atomy’ lub cząsteczki rozmieszczone są w przestrzeni wg ściśle określonych prawideł geometrycznych. Przeciwieństwem uporządkowanej budowy ciała stałego jest stan gazowy, w którym każda cząsteczka porusza się oddzielnie. Ciecz jest stanem pośrednim między ciałem stałym i gazem. Cząsteczki cieczy poruszają się swobodniej niż w ciele stałym, ale
ruchy ich są bardziej ograniczone niż w stanie gazowym; wskutek tego ciecz ma określoną objętość, lecz nie ma określonego kształtu.

error: Content is protected !!