Halupczok kuchnie opinie

Substancje proste składają się z cząsteczek utworzonych z atomów jednego pierwiastka. Do substancji prostych zaliczamy tlen,” wodór, azot. Cząsteczki tlenu utworzone są każda z dwóch atomów tlenu. Budowę cząsteczki tlenu przedstawiamy wzorem O2. Cząsteczka azotu składa się z dwóch atomów azotu, zatem jej wzór ma postać N2. Liczba stojąca u dołu za symbolem atomu wskazuje więc, ile jest atomów w cząsteczce. Jeśli chcemy przedstawić za pomocą symbolu kilka cząsteczek danej substancji, piszemy odpowiednią liczbę przed wzorem cząsteczki. Na przykład symbol 5 N2 oznacza 5 cząsteczek azotu, zawierających łącznie 10 atomów azotu.

SUBSTANCJE ZŁOŻONE

Substancje, których cząsteczki zbudowane są z atomów różnych pierwiastków, nazywamy substancjami złożonymi lub związkami chemicznymi. Do związków chemicznych zaliczamy np. kwas siarkowy, wodorotlenek sodowy, dwutlenek węgla i inne. Cząsteczka kwasu siarkowego składa się z dwóch atomów wodoru, jednego atomu siarki i czterech atomów tlenu. Przedstawiamy ją następującym wzorem: H2S04. Cząsteczka dwutlenku węgla zbudowana jest z jednego atomu węgla i dwóch atomów tlenu. Zatem wzór jej będzie następujący: C02. Jeśli chcemy napisać symbol czterech cząsteczek dwutlenku węgla, stawiamy czwórkę przed wzorem cząsteczki 4 C02.
Najczęściej materia, z którą się stykamy, nie jest pojedynczą substancją, lecz mieszaniną dwóch lub więcej substancji. Na przykład powietrze jest mieszaniną tlenu, azotu i gazów szlachetnych.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Afrodyta i z zawodu jestem architektem. Uwielbiam wszystko co jest związane z nieruchomościami. Na tym blogu we wpisach chciałbym podzielić się z wami ciekawostkami, które udało mi się zgromadzić!
error: Content is protected !!