Beton b20 receptura

Wprowadzanie nowych sposobów wykonania budowli zmusza do pilnej nauki w szkole oraz pogłębiania wiadomości w czasie pracy zawodowej. Strona przeznaczona jest dla zawodów: betoniarza, zbrojarza, cieśli, dekarza-blacharza, malarza budowlanego, murarza, posadzkarza, sztukatora i zduna. Uczniowie przygotowujący się do wymienionych zawodów znajdą na tej stronie bezpośrednio związane z ich kierunkiem zawodowym. Tak na przykład betoniarze, zbrojarze powinni zwrócić szczególną uwagę na rozdziały o spoiwach, kruszywach, betonach, wyrobach z zapraw i betonów oraz metalach, murarze na artykułach o ceramice, kruszywach i zaprawach, cieśle o drewnie itd. Pozostałe artykuły, nie dotyczące bezpośrednio materiałów podstawowych dla danego zawodu, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa artykułów to takie, które również należy opanować w całości, gdyż zawierają one wiadomości potrzebne każdemu absolwentowi zsb, niezależnie od tego, jakiego zawodu się uczy. Przede wszystkim należy tu wymienić rozdział dotyczący właściwości materiałów budowlanych oraz rozdziały, w których omówiono materiały pomocnicze dla danego zawodu, np. murarza obowiązuje znajomość materiałów izolacyjnych. Do drugiej grupy artykułów zaliczymy te, które trzeba będzie poznać ogólnie, aby orientować się w zasadniczych rodzajach i właściwościach tych materiałów, ale bez wnikania w szczegóły, np. malarz powinien tylko ogólnie orientować się o doborze kruszywa do betonu. Szczegółowe zalecenia i wskazania, dotyczące zakresu wiadomości do opanowania, będą podane na lekcjach materiałoznawstwa. Na stronie spotkacie liczne odwołania się do odpowiednich norm. Są to drukowane opracowania, mające w Polsce moc dokumentu obowiązującego, w których określono właściwości materiałów, sposoby ich badania itp.

error: Content is protected !!