WPŁYW NA CZUCIE

Na czucie głębokie ma wpływ system westybulamy, który poz­wala na odczuwanie siły ciężkości, steruje on ruchami, określa napięcie mięśniowe. Drugim systemem są doznania prioprioceptywne pozwalające odczuwać przez mięśnie pozycje stawów. Kolejnym elementem są doznania kinestetyczne. Jeżeli zaburzona jest integracja pomiędzy tymi systemami (łącznie z systemem taktylnym) to praksja, czyli planowe działanie jest zaburzone. Zaburzony jest wtedy rozwój schematu ciała, somatognozja. Dziecko nie jest w stanie określić np. położenia poszczególnych części ciała, nie jest w stanie określić siły z jaką działa – siedząc na krześle, nagle spada z niego, nie jest w stanie przekroczyć progu, wyjść na ruchome schody, nie potrafi wziąć do ręki określonego przedmiotu itp. Ta dezintegracja sensorycz­na jest w wielu przypadkach powodem zachowań destruktywnych, zachowań społecznie nieakceptowanych. Jak temu przeciwdziałać?

error: Content is protected !!