SYSTEM CZYNNIKÓW

Większość badanych nauczycielek dopatruje się przyczyn agresji w rodzi­nie, w nieco mniejszym stopniu w grupie rówieśniczej i w samym dziecku. Szkoła nie jest spostrzegana przez nauczycielki jako miejsce, gdzie są gene­rowane zachowania agresywne (4,8%). Rodzina jest złożonym systemem czynników, dlatego też przeanalizowano rolę poszczególnych czynników w warunkowaniu zachowań agresywnych. Zdaniem badanych czynnikami najbardziej agresogennymi są: niekorzys- tnaatmosferarodzinna, nieodpowiednie metody wychowawcze,niskakultura życia rodzinnego i złe wzorce wychowawcze.Według ich opinii, telewizja wywiera duży wpływ na agresywne zacho­wania dzieci (100% wypowiedzi). Wszystkie badane osoby stwierdziły, że agresywni uczniowie nie są łubiani przez rówieśników. Uczniowie, przeja­wiający zachowania agresywne, są uczniami przeciętnymi i słabymi pod względem osiągnięć szkolnych.

Witam Cię na moim blogu. Mam na imię Afrodyta i z zawodu jestem architektem. Uwielbiam wszystko co jest związane z nieruchomościami. Na tym blogu we wpisach chciałbym podzielić się z wami ciekawostkami, które udało mi się zgromadzić!
error: Content is protected !!